Kirjaudu
Uudet kommentit

  Visit Muonio 2025

  Muonion kansainvälisen matkailun ympärivuotinen kehittäminen

  Visit Muonio 2025 -hankkeen (1.11.2019-31.05.2022) tavoitteena on kehittää ja edistää Muonion alueen matkailun ympärivuotisuutta muun muassa kehittämällä kestävän matkailun mukaisia laadukkaita tuotteita, markkinoinnilla ja parantamalla saavutettavuutta. Lisäksi tavoitteena on kehittää yhteistyöverkostoja, luoda toimiva ja pysyvä matkailun edistämisen malli huomioiden tiedon merkitys ja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet. Työn tuloksena pienten ja keskisuurten matkailuyritysten kansainvälinen kilpailukyky ja kannattavuus paranevat sekä asiakasmäärät ja heidän viipymänsä kasvavat lisäten samalla matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia.

  Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 270 250 euroa, josta EAKR:n ja valtion osuus 80 % (216 000 euroa), yritysten osuus noin 14 % ja Muonion kunnan osuus noin 6 %.

  Linkki tiedotteeseen: Visit Muonio -hanke sai myönteisen hankepäätöksen

  Yhteystiedot:
  Nina Vesterinen
  nina.vesterinen(at)tunturi-lappi.fi
  puh. 044 235 0421
  Muonion Matkailu ry
  c/o Muonion kunta
  Puthaanrannantie 15
  99300 Muonio

  Nina Vesterinen